Close

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMEEN

De voorwaarden gelden voor alle aanbiedingen, behandelingen en transacties.

AFSPRAKEN AFZEGGEN OF VERPLAATSEN

De cliënt moet verhindering van een afspraak uiterlijk 24 uur voor die afspraak doorgeven, maar liefst zo snel mogelijk. Als de gemaakte afspraak niet of te laat is afgezegd, wordt de afgesproken behandeling alsnog in rekening gebracht.

BETALING

Pedicure Bij Michelle vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk of deze worden voorafgaande overhandigd. De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. Eventuele prijswijzigingen worden in de praktijkruimte en op de website tijdig kenbaar gemaakt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en of producten contant of digitaal te voldoen. Eventueel kan hiervan afgeweken worden indien dit voorafgaand is afgesproken. De cliënt dient dan binnen 14 dagen het gehele bedrag onder vermelding van naam en factuurnummer over te maken naar het genoemde bankrekeningnummer. Bij gebrek aan pin maakt Pedicure Bij Michelle gebruik van betalingsverzoeken die vooraf of ter plekke met een mobiele telefoon betaald kunnen worden.

AANSPRAKELIJKHEID

Pedicure bij Michelle is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan door onjuist/of onvolledig verstrekte informatie, m.b.t. lichamelijke aandoeningen, medicijn gebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Pedicure bij Michelle is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de praktijk.

GARANTIE

Pedicure bij Michelle geeft de cliënt tot 8 dagen na aankoop garantie op de producten en behandelingen. Deze garantie vervalt indien:
– De cliënt de adviezen van pedicure Bij Michelle omtrent het product of behandeling niet heeft opgevolgd.
– De cliënt producten niet volgens de gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.
– Het product dusdanig is beschadigd of is verbruikt dat deze niet meer terug te nemen is. Dit uitsluitend te beoordelen door pedicure Bij Michelle zelf.

KLACHTEN

Klachten over de behandeling of een product moeten zo snel mogelijk, maar altijd binnen een week na ontdekking gemeld worden aan de pedicure. Indien een klacht gegrond is, wordt de afgesproken behandeling opnieuw uitgevoerd. Klachten over producten zullen worden voorgelegd aan de leverancier.
Indien in onderling overleg de klacht niet naar tevredenheid wordt opgelost, kan het geschil worden voorgelegd aan de klachtenfunctionaris van Provoet.
Indien de situatie niet wordt opgelost, kan de consument naar de Geschillencommissie stappen.
Deze procedure is conform de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).